de KNTS

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op donderdag 17 mei 2018

 

Met een brief van 5 november 2015 heeft de staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie ons laten weten dat hij ons verzoek heeft ingewilligd en hij de KNTS met ingang van 15 november 2015 aanwijst als koepel voor de traditionele schutters. De KNTS is hierdoor de officiƫle koepelorganisatie voor verenigingen die traditioneel schieten. Dat zijn de Brabantse gilden, de Limburgse gilden en schutterijen, de Gelderse schutterijen en de Scherpschuttersverenigingen.

 

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten, kunnen blijven uitoefenen.

 

De KNTS is als erkende landelijke organisatie voor het traditionele schieten gesprekspartner voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden en ministeries zoals Veiligheid en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Wij onderhouden ook contacten met de ambtenaren van de regionale afdelingen handhaving bijzondere wetten.

 

Onder het toeziend oog van de commissaris van de Koning Wim van de Donk hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Eric Jan van Eggelen, voorzitter van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS), het convenant getekend. Deze gebeurtenis vond plaats op het Provinciehuis in Den Bosch.

 

Wilt u het convenant inzien? klik hier