Gegevens

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 28 mei 2018

De gegevens van onze vereniging zijn:

 

Het bezoek- en postadres is Bondsbureau KNTS, de Kleffen 17, 5825 DA Overloon.

Mobiele telefoon 06 8308 1737. Bij afwezigheid wordt u doorgeschakeld.

 

De website is www.knts.nl. Het emailadres is bondsbureau@knts.nl.

IBAN van onze bankrekening is NL98 RABO 0301 7668 43. Kamer van Koophandel nummer 6172 7679

 

Bestuur KNTS per 28 november 2016

 

Voorzitter

Eric Jan van Eggelen

073 511 2806

06 5168 7530

voorzitter@knts.nl

 

Secretaris

Jack Evers

06 3735 1013

secretaris@knts.nl

 

Penningmeester

Steven Kok

06 3095 9896

penningmeester@knts.nl

Bestuurslid

Wim Roosengarten

0478 502 442

06 4317 1893

wimroosengarten@knts.nl

 

Bestuurslid

Chislaine Peters

06 3732 4432

chislainepeters@knts.nl

 

Bestuurslid

vacant

 

Elke vereniging heeft regels opgesteld om het functioneren van de vereniging te waarborgen

 

De statuten van onze vereniging zijn bij notariële akte vastgelegd en gepasserd op 22 oktober 2014.

 

Aanvullend op de statuten is het huishoudelijk reglement. In dit reglement worden die zaken geregeld die door de leden kunnen worden gewijzigd.

Het reglement van tucht is bedoeld om zaken zoals het niet naleven van de reglementen, onsportief of onbehoorlijk gedrag en conflicten tussen bestuur, de leden (verenigingen) en licentiehouders af te doen.

Het reglement van beroep is bedoeld om sacties die zijn opgelegd aan een commissie voor te leggen en te vragen daarover een bindende uitspraak te doen.

 

Het beleid over de AVG privaty wet is door het bestuur vastgelegd en de leden zijn geïnformeerd. In de eerstkomende ledenvergadering zal dit beleid door de leden vastgesteld worden.

 

Alle reglementen zijn op door leden goedgekeurd. De statuten en reglementen kunt u downloaden onder de tab "Documenten".