Leden

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Leden van de KNTS.

 

Lid van de KNTS kunnen worden alle verenigingen die het traditionele schieten als doel of een van de doelen van hun verenigingen hebben. De wijze van schieten is vastgelegd in een erkenning. De KNTS erkent enkel het schieten op doelen die geplaatst zijn op een hoogte van ongeveer 16 meter. Wij erkennen het vlakschieten of schieten op een baan niet. Wij realiseren ons dat wij met een opsomming van soorten verenigingen niet compleet zijn: gilden al dan niet aangesloten bij de NBFS, schutterijen uit Limburg en Gelderland, Scherpschuttersverenigingen zoals de vereniging “Op de Wip” enz.

 

Gebruik bij het aanmelden het aanmeldformulier wat u kunt downloaden onder de tab "Documenten". Bij aanmelding verklaart de vereniging dat zij akkoord gaan met het bepaalde in de statuten van de KNTS en de daarbij behorende reglementen. Zij betalen eenmalig entreekosten. Zij hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de KNTS en hebben elk één stem.

 

Verenigingen, die reeds gecertificeerd zijn door de KNSA,worden toegelaten zonder verdere schouwing tenzij er gegronde redenen zijn om een schouwing opnieuw te doen. Bij aanmelding dienen zij een duidelijke kopie van het certificaat van de KNSA te overleggen. De KNTS erkent de certificering van de KNSA. Er kan wel een gesprek plaatsvinden met het bestuur van de vereniging waarbij gekeken wordt naar de motieven om lid te worden van de KNTS. Verenigingen die gecertificeerd zijn, kunnen voor hun leden een licentie aanvragen. Met een licentie is het toegestaan deel te nemen aan interne oefenavonden, competities en aan wedstrijden.

 

Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt eenmalig entreekosten berekend. Een vereniging betaalt jaarlijks contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ledenvergadering, voor het eerst in het najaar van 2015.

 

Wij sturen de verenigingen per E-mail een factuur met het verzoek het bedrag naar onze rekening over te maken. Bij de rekening sturen wij een overzicht van uw verenigingsgegevens en de gegevens van uw leden die in het bezit zijn van een KNSA licentie. Indien er eventuele wijzigingen zijn, zoals aanmelden en afmelden van leden, maak dan gebruik van het mutatieformulier voor KNTS-licentie. Dit formulier kunt u downloaden onder de tab "documenten".

 

Met de persoonsgegevens, die wij van jullie verstrekt krijgen, gaan wij zorgvuldig om. Onze verklaring over de bescherming persoonsgegevens kunt u eveneens downloaden onder de tab "Documenten".