Licenties

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Licentiehouders van een KNTS licentie.

 

Licentiehouders zijn leden van een gecertificeerde vereniging die aangesloten is bij de KNTS. Zij worden bij de KNTS aangemeld door hun vereniging. Licentiehouders zijn houder van een licentie waardoor zij kunnen deelnemen aan schietwedstrijden, concoursen en oefenavonden van de vereniging. Deze bepalingen zijn opgenomen in de CWM. Bij het aanvragen of verlengen van een verenigingsverlof of privéverlof tot het voorhanden hebben van wapens zal de politiefunctionaris vragen de licentie te tonen.

 

Voor kandidaatleden van een vereniging is er een aanmeldprocedure. Deze procedure is beschreven in de ballotageprocedure. Download de onderstaande modellen:

 

 

Bij aanmelding van een nieuwe licentiehouder dient overlegd te worden:

- of een duidelijke kopie van een VOG niet ouder dan 6 maanden

- of een duidelijke kopie van een kompleet geldig verlof tot het voorhanden hebben van een wapen

- of een duidelijke kopie van een geldige KNTS licentiepas als er van vereniging gewisseld wordt.

- of een duidelijke kopie van een geldige KNSA licentiepas.

 

De licentiehouder onderwerpt zich door het aanvragen en accepteren van de licentie aan de statuten en reglementen van de KNTS. Indien er door het bestuur van de KNTS disciplinaire maatregelen tegen een licentiehouder worden genomen, kan de licentiehouder via zijn vereniging in beroep gaan bij de commissie van beroep.

 

De KNTS stuurt in december een factuur voor de contributie van de vereniging en de licentiekosten met een bijlage van de schutters van de vereniging die in het bezit zijn van een geldige KNSA licentie. Wijzigingen, zoals het aanvragen van licenties of afmelden van licentiehouders kunt u doorgeven met het Opgave- en mutatieformulier voor KNTS licentie. Na ontvangst van het formulier en eventuele correctie van onze gegevens, sturen wij de vereniging een factuur van de kosten van de licenties. Na betaling zenden wij spoedig de licenties aan de vereniging toe.

 

 

Licentiehouders van een KNSA licentie.

 

Licentiehouders van een KNSA licentie, die naast het lidmaatschap van een door de KNSA gecertificeerde schietvereniging, aantoonbaar lid zijn van een vereniging die gecertificeerd is door de KNTS, kunnen ook een licentiepas aanvragen bij de KNTS. Zij betalen hiervoor administratiekosten. Zij mogen alleen schieten in de disciplines van en reglementen die erkend zijn door de KNTS. Het is onder geen beding toegestaan te schieten op een door de KNTS niet erkende wijze van schieten en met andere wapens dan welke erkend zijn door de KNTS.

 

De KNTS licentie.

 

Een licentie is geldig in het jaar dat vermeld staat op de licentie. De geldigheidsduur loopt van 1 januari tot 1 februari van het daaropvolgend jaar. De kosten voor een licentie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld voor het eerst in het najaar van 2015. De kosten van de licenties worden jaarlijks bij de vereniging in rekening gebracht. Licenties worden afgegeven na ontvangst van de betaling.

 

Licentiehouders zijn gehouden aan de statuten en reglementen van de KNTS.

 

Met de persoonsgegevens, die wij van jullie verstrekt krijgen, gaan wij zorgvuldig om. De verklaring over de bescherming persoonsgegevens kunt u downloaden onder de tab "Documenten".