Lidmaatschap

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Verenigingen die het traditionele schieten beoefenen kunnen lid worden van de KNTS. Dat zijn de Brabantse Gilden, de Limburgse Gilden en Schutterijen, de Gelderse Schutterijen, de Scherpschuttersverenigingen enzovoorts.

 

Contributie en licentiekosten

 

De contributie voor het lidmaatschap de entrekosten en de kosten voor de licenties zijn voor het jaar 2016 zijn als volgt vastgesteld.

 

  • Verenigingen die toetreden tot de KNTS betalen eenmalig entreekosten

Deze kosten zijn € 50,00.

 

  • De contributie voor verenigingen bedraagt per jaar € 50,00.

 

  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties bedragen jaarlijks € 19,00 per licentie.

 

  • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen voor de licentie € 10,00 per jaar.

 

  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties voor leden met een KNSA licentie bedragen jaarlijks € 5,00. Zij mogen alleen schieten in de disciplines en reglementen die erkend zijn door de KNTS. Het is onder geen beding toegestaan te schieten met andere wapens dan erkent door de KNTS.

 

Met de persoonsgegevens, die wij van jullie verstrekt krijgen, gaan wij zorgvuldig om. De verklaring over de bescherming persoonsgegevens kunt u downloaden onder de tab "Documenten".

 

Als een vereniging bij de KNTS is ingeschreven en gecertificeerd, vallen de vereniging en de licentiehouders onder de dekking van de collectieve rechtsbijstandverzekering. De premie voor deze verzekering wordt betaald uit de jaarlijkse contributie. Heeft u onverhoopt problemen neem dan contact op met het Bondsbureau.

Klein Kaliber Opgelegd

Klein Kaliber Vrije Hand

Limburgse Buks Opgelegd