Reglementen

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Elke vereniging heeft regels opgesteld om het functioneren van de vereniging te waarborgen

 

De statuten van onze vereniging zijn bij notariƫle akte vastgelegd en gepasserd op 22 oktober 2014.

 

Aanvullend op de statuten is het huishoudelijk reglement. In dit reglement worden die zaken geregeld die door de leden kunnen worden gewijzigd.

 

Het reglement van tucht is bedoeld om zaken zoals het niet naleven van de reglementen, onsportief of onbehoorlijk gedrag en conflicten tussen bestuur, de leden (verenigingen) en licentiehouders af te doen.

 

Het reglement van beroep is bedoeld om sacties die zijn opgelegd aan een commissie voor te leggen en te vragen daarover een bindende uitspraak te doen.

 

Deze reglementen zijn op de eerste ledenvergadering, gehouden op 30 november 2015, door de leden goedgekeurd.

 

De statuten, het huishoudelijk reglement, het reglement van tucht en het reglement van beroep kunt u downloaden onder de tab "Documenten".