Disciplines

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 28 mei 2018

De leden van de KNTS zijn culturele verenigingen die een veelvoud van aktiviteiten ontplooien zoals:

  • Traditioneel schieten
  • Exercitie met onklaar gemaakte geweren
  • Saluutschoten en schieten met Bollers

 

Alle disciplines, erkeningen, veiligheidsvoorschriften enz. zijn vastgelegd in documenten. De KNTS erkent de schietdisciplines waarbij men (schuin) omhoog schiet. Gedetailleerde beschrijvingen van disciplines en erkenningen kunt u downloaden vanaf deze site.

 

De discipline Exercitie met onklaar gemaakte geweren staat beschreven in de reglementen van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, de OLS.

 

De discipline Bollerschieten is een van de traditionle activiteiten van schutterijen en gilden. De Bollers zijn opgenomen in de lijst met geweren die door de KNTS erkend zijn. Uiteraard zijn de minimale veiligheidsvoorschriften beschreven die door verenigingen aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.

 

Wat betreft de erkenning van de geweren realiseren wij ons dat de lijst niet compleet is. Als er naar uw mening geweren ontbreken, vragen wij u dit per email te melden aan het bondsbureau, bondsbureau@knts.nl. Vermeld in de email in het vak "Onderwerp" het nummer van het gilde en omschrijf globaal het geweer en kaliber. Wij nemen dan contact met u op.

 

Om veilig voor schutter en omgeving te schieten zijn er door de KNTS twee veiligheidsreglementen opgesteld, een veiligheidsreglement voor tijdelijke schietlokaties en een veiligheidsreglement voor permanente schietterreinen van verenigingen. Het veiligheidsreglement voor tijdelijke schietlokaties is bestemd voor grootschalige evenementen zoals gildedagen, landjuweel, enzovoorts. Dit reglement kan gebruikt worden bij het organiseren van een dergelijk evenement. Het kan een leidraad zijn bij het aanvragen van een dagvergunning en voor de organisatie van het evenement. Dit veiligheidsreglement kan worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden maar het omvat de minimale eisen. Het veiligheidsreglement voor permanente schietterreinen van verenigingen is bestemd als leidraad voor verenigingen bij het opstellen van een veiligheidsreglement. Het veiligheidsreglement dient wel aangepast te worden aan de locatie en de organisatie maar het omvat wel de minimale eisen. Op de pagina certificering is een worddocument geplaatst wat gebruikt kan worden bij het opstellen van het reglement voor de vereniging.

 

Alle documenten kunt u downloaden. U vindt ze onder de tab "Documenten".