Formulieren voor certificering
auditformulier
vraag 2.5 verkorte vragenlijst RI&E
vraag 2.6 presentieregister
vraag 2.8 richtlijnen uitgifte verenigingswapens
        en munitie voor intern gebruik
vraag 2.9 register uitgifte verenigingswapens
       voor gebruik buiten de eigen accommodatie
v
raag 2.11 register introducés
vraag 3.1 veiligheidsreglement
vraag 4.1 ballotageprocedure
vraag 4.4 eigen verklaring
vraag 4.7 introductiecursus
Model RI&E advies

 

Facebook
Google+
https://knts.nl/wapenwetten">
Twitter
LinkedIn