Met een brief van 5 november 2015 heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie ons laten weten dat hij ons verzoek heeft ingewilligd en hij de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters, of verkort de KNTS, met ingang van 15 november 2015 aanwijst als koepel voor de traditionele schutters. De KNTS is hierdoor de officiële koepelorganisatie voor verenigingen die traditioneel schieten. Dat zijn de Brabantse gilden, de Limburgse gilden en schutterijen, de Gelderse schutterijen en de Scherpschuttersverenigingen.  

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen. 

De KNTS is als erkende landelijke organisatie voor het traditionele schieten gesprekspartner voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden en ministeries zoals Veiligheid en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Wij onderhouden ook contacten met de ambtenaren van de regionale afdelingen handhaving bijzondere wetten. 

Onder het toeziend oog van de commissaris van de Koning Wim van de Donk hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Eric Jan van Eggelen, voorzitter van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS), het convenant getekend. Deze gebeurtenis vond plaats op het Provinciehuis in Den Bosch. 

Wilt u het convenant inzien? klik hier

Neem contact op

Postadres

Bondsbureau KNTS

de Kleffen 17

5825 DA Overloon

Digitaal

 per telefoon: 06 8308 1737

 per Email: bondsbureau@knts.nl

Neem contact op

Fout: Contact formulier niet gevonden.

LinkedIn
Share