Afgelopen jaar is een commissie onder leiding van oud- Tweede Kamerlid Chris van Dam bezig geweest met het opstellen van een probleeminventarisatie t.a.v. de WWM. Een commissie van 14 leden welke uit diverse belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, douane. De KNTS was vertegenwoordigd door Jack Goudsmits.

Er is een rapport opgesteld welke eind 2022 werd aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, Mw. Yeşilgöz. De KNTS heeft met instemming kennis genomen van dit rapport. In het rapport worden de voorstellen en adviezen gebundeld tot 8 hoofdpunten. Deze zullen verder uitgewerkt dienen te worden door het Ministerie van V&J.

Enkele belangrijke punten uit dit rapport zijn o.a.            

Geldigheidsduur van een vuurwapenverlof verlengen van 1 naar 5 jaar.

• Nieuwe opzet van de WWM moet duidelijk zijn voor iedere gebruikersgroep, met een specifieke positie voor de Gilden en Schutterijen.

• Maakt gebruik van 1 term zoals wapenvergunning, dit in plaats van termen als verlof, akte ontheffing.

• Stop met het gebruik van de e-screener.

Klik hier voor een samenvatting van het rapport in de vorm van een nieuwsbrief

Klik hier voor het rapport Ringen rond de Roos

LinkedIn
Share