Het Bondsbureau van de KNTS is bereikbaar

per post:

Bondsbureau KNTS
de Kleffen 17
5825 DA  Overloon

per telefoon: 06 8308 1737

per email: bondsbureau@knts.nl

    LinkedIn
    Share