Formulieren voor certificering
auditformulier
vraag 2.5 verkorte vragenlijst RI&E
vraag 2.6 presentieregister
vraag 2.8 richtlijnen uitgifte verenigingswapens
                 en munitie voor intern gebruik
vraag 2.9 register uitgifte verenigingswapens
                 voor gebruik buiten de eigen accommodatie
vraag 2.11 register introducés
vraag 3.1 veiligheidsreglement
vraag 4.1 ballotageprocedure
vraag 4.4 eigen verklaring
vraag 4.7 introductiecursus
Model RI&E advies

Formulieren voor certificering
auditformulier
vraag 2.5 verkorte vragenlijst RI&E
vraag 2.6 presentieregister
vraag 2.8 richtlijnen uitgifte verenigingswapens
                 en munitie voor intern gebruik
vraag 2.9 register uitgifte verenigingswapens
                 voor gebruik buiten de eigen accommodatie
vraag 2.11 register introducés
vraag 3.1 veiligheidsreglement
vraag 4.1 ballotageprocedure
vraag 4.4 eigen verklaring
vraag 4.7 introductiecursus
Model RI&E

Modellen (aanpassen aan plaatselijke omstandigheden)
voor de Brabantse Gilden en Scherpschuttersverenigingen
Veiligheidsreglement voor permanente schietterreinen
Veiligheidsreglement voor tijdelijke schietterreinen
Bijlage Voorbeeld inrichting tijdelijk schietterrein
Veiligheidsvoorschriften voor bollers en saluutschoten
voor de Gelderse Schutterijen
Veiligheidsvoorschriften voor Gelders Vogelschieten Bijlage inrichting schietterrein Vogelschieten

LinkedIn
Share