De huidige WWM is ondanks de vele aanpassingen niet meer van deze tijd. Voor onze verenigingen is de wet lastig en voldoet het niet aan de verwachtingen. De overheid wordt geconfronteerd rechtszaken die zij verliezen. Hun zaak is redelijk maar wordt niet juridisch ondersteund. De Tweede kamer stelt daarover vragen en komt tot het besluit de minister te adviseren om de wet grondig te herzien. De minister onderneemt actie. Onderstaand een aantal relevante documenten die een indruk geven over het verloop. Naar verwachting zal de nieuwe WWM in de tweede helft 2024 in werking treden.

LinkedIn
Share