Op 30 november 2015 heeft de KNTS haar eerste ledenvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht. De voorzitter keek terug vanaf de periode november 2013 toen een lidmaatschap van de KNSA niet meer verplicht was, de gesprekken met het ministerie over een eigen koepel, de certificering van de gilden, het oprichten en inrichten van de KNTS en de lange periode van besluitvorming door het ministerie met een positief resultaat: de aanwijzing van de staatssecretaris van de KNTS als koepel voor verenigingen die traditioneel schieten.

Verdere agendapunten waren onder andere bestuursverkiezing, financiën, goedkeuring van diverse reglementen door de vergadering.

LinkedIn
Share